fredag den 26. september 2014

Vinteropbevaring af en campingvogn!

Tøm campingvognen for klæder, hynder, gardiner og andre løse genstande og opbevar dem på et tørt sted.

Rengør vognen grundigt både udvendigt og indvendigt. Lakken skal have en gang voks, og de indvendige metaldele kan beskyttes med syrefri olie.

Tøm vanddunk og vandsystemet så det ikke beskadiges af frost. Pump evt. en tynd klorinopløsning eller et dertil egnet andet middel gennem systemet før det tømmes og efterlad hanerne åbne.

Efterlad alle indvendige døre, låger og magasinlåg åbne for fri ventilation. Påse at alle faste ventilationssteder er åbne, og at alle vinduer og tagluger er forsvarligt lukkede.

Få foretaget en fugttest, service, samt nødvendige småreparationer, specielt hvis der er mistanke om lækager i karosseriets samlinger og vinduernes tætninger.

Vinteropbevaring af en campingvogn!Gennemsmør hele undervognens bevægelige dele og smør låse og hængsler med en syrefri olie.

Stil hjulene på et par stykker træ og skru' støttebenene ned og stil også dem på et par træklodser. Om muligt, klods akslen op, fjern hjulene og opbevar dem på et tørt og mørkt sted.

Hvis campingvognen skal opbevares udendørs, bør et højtliggende sted i rimelig læ med mulighed for sol vælges. (Vælg aldrig et "surt sted omme bag huset")!

Såfremt standpladsen kan udsættes for stærk blæst, bør vognen forankres til jorden.

Afdæk aldrig vognen med sejl eller plastic, da dette forhindrer ventilation og kan føre til ubodelig skade på vognen. Derimod er et halvtag udmærket.

Ved udendørs opbevaring skal man være opmærksom på sne, der lægger sig på taget, og kan blokere udluftningerne.
Se derfor også med jævne mellemrum til campingvognen - især efter snefald. Påse at taglugen og andre ventilationsåbninger ikke er blokeret af sne, samt fjern evt. fygesne, som kan komme ind i vognen gennem taglugeventilationen. I øvrigt anbefales det at varme vognen op en tre fire gange i løbet af en vinter og lufte den godt ud, især når vi har de velkendte "grønne vintre" uden frostperioder, som jo betyder tør luft.

Det bedste er naturligvis om vognen kan opbevares indendørs i et godt ventileret rum, men de foranstående foranstaltninger skal alligevel foretages.

Det vil være formålstjenligt at ophænge en fugtpose eller en anden form for fugtsamler over en plasticspand, eller i toiletrummet over et afløb, - men aldrig over stålvasken, da fugtposen indeholder salte, der kan angribe det rustfri stål.

Det er vigtigt at holde vognen så tør som muligt. De massive trælåger kan i en fugtig vinter "vokse", men dette er normalt og de trækker sig som regel sammen igen, når de tørrer ud.

Det kan anbefales, at lade din aut. forhandler foretage serviceeftersyn i efterårsmånederne. Specielt hvis der skal foretages småændringer eller monteres ekstraudstyr o. lign. På dette tidspunkt har værkstedet bedst tid, og så er campingvognen jo med det samme klar til forårets og sommerens mange fritids- og ferieglæder.

Se også anden blog google www.Kristines syslerier.Blogspot.com

El kopi herfra og fjern mellemrummet. 

Ingen kommentarer: